Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
Godło Polski

Informacje

Przedmiot działalności i kompetencje

Podstawowym celem MGOSiR w Piszu jest organizowanie działalności w dziedzinie sportu. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) definiuje sport jako wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. 

W szczególności do zadań MGOSiR w Piszu należy: 
• popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
• organizowanie zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
• tworzenie, utrzymywanie i udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej,
• współdziałanie z placówkami oświaty, kultury oraz Szkolnym Związkiem Sportowym, klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej.

Funkcję Dyrektora M-GOSiR w Piszu pełni p. Wojciech Waszkiewicz

Trochę historii...

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu został utworzony w 1972 r.

Dyrektorzy jednostki w okresie od 1 stycznia 1972 r.:

Ryszard Śliwski 
 od 1 stycznia 1972  do 28 lutego 1975 - Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Piszu

Władysław Niesiobędzki 
 od 1 marca 1975  do 31 grudnia 1976  - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Zygmunt Zalewski 
od 1 lutego 1977  do 31 sierpnia 1981- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Wiesław Barbarski 
 od 1 września 1981 do 31 sierpnia 1990 – Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Krzysztof Zieliński 
 od 1 września 1991  do 31 maja 1998– Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Andrzej Nowicki 
 od 13 maja 1998  do 1 września 2003– Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Mariusz  Trupacz 
 od 11 sierpnia 2003  do 31 maja 2004– Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Krzysztof  Rumiński 
 od 2 sierpnia 2004  do 31 maja 2007– Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Jerzy Malczyk 
 od 2 lipca 2007  do 31 grudnia 2014– Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Mariusz Piotr Kaszak 
 od 9 lutego 2015 do 31.lipca 2017– Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Wojciech Waszkiewicz
 od  10 sierpnia 2017– Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Kierownicy i p.o. dyrektora:

1.    Wiesław Barbarski – od 1 września 1975 do 31 sierpnia 1981 kierownik basenu
2.    Władysław Korzep – od 1 IV 1972 do 31 X 1983 kierownik obiektu/kąpieliska
3.    Mirosław Truszkowski – od 1 września 1981 do 15 maja 1990 kierownik basenu
4.    Kalina Kwiatkowska – sierpień 1990 r. p.o. dyrektora
5.    Barbara Damięcka – od 31 maja 2004 do 12 lipca 2004 p.o. dyrektora
6.    Anna Stanisławska – od 31 maja 2007 do 01 lipca 2007 p.o. dyrektora
7.    Krystyna Rudnicka – od 2 września 2014 do 08 lutego 2015 p.o. dyrektora

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon statut_m-gosir_1.pdf56.8 KB
Odsłon: 1,573