Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
Godło Polski

Lepsza woda na pływalni.

Gmina Pisz na początku grudnia 2018r. zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszu”. To ważna inwestycja przeprowadzona na Pływalni Miejskiej w Piszu. Dzięki instalacji stacji pomiarowo- regulacyjnej, nowoczesnych pomp, filtrów i dodatkowego wyposażenia znacznie poprawiła się jakość wody w niecce basenu i jacuzzi.

Końcowy odbiór inwestycji nastąpił 3 grudnia tego roku. W ramach projektu pn. „Modernizacja systemu uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszu” dokonano zakupu i montażu nowoczesnej stacji kontrolno-pomiarowej odpowiadającej za jakość wody w basenie.

Skomplikowana aparatura na bieżąco reguluje nie tylko temperaturę i przepływ wody, ale odpowiada także za m. in. jej oczyszczanie, zawartość chloru, stopień pH itd. Do poprawy parametrów mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych wody przyczyniła się również wymiana złoża w głównym filtrze pływalni.

Dzięki modernizacji znacznie poprawił się komfort użytkowania piskiej pływalni. Podstawowa różnica w jakości, którą mieszkańcy mogą już odczuć korzystając z pływalni polega na tym, że na basenie dużo mniej wyczuwalny jest zapach chloru.

O poprawie warunków mogły przekonać się m. in. dzieci, które uczestniczyły w mikołajkowej imprezie zorganizowanej 5 grudnia br. na basenie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu.

Modernizacja systemu uzdatniania wody została wykonana w terminie od 13 listopada 2018r. do 29.11.2018r. Inwestycja o wartości blisko 132 tys. zł została dofinansowana kwotą 68.413,00zł ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowę o dofinansowanie Gmina Pisz zawarła z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na początku kwietnia tego roku.

Opublikowane przez:

Odsłon: 42