Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu jest zakładem budżetowym gminy Pisz, którym kieruje dyrektor na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Pisza. Ośrodek działa w oparciu o statut stanowiący załącznik do uchwały nr XXX/35/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

Obszarem działania ośrodka jest teren gminy Pisz.

 

Podstawowe cele i zadania ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:

 • propagowanie działań w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz ich wszechstronny rozwój;
 • udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej będącej w posiadania ośrodka;
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego;
 • prowadzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w posiadaniu i zarządzaniu ośrodka;
 • właściwą konserwację i rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie swojego działania;
 • świadczenie usług mających na celu realizację celów statutowych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na realizację celów statutowych;
 • wspieranie działalności lokalnych klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji prowadzących podobną działalność;
 • pomoc finansową w zakresie realizacji przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w ramach przyznanych środków finansowych;
 • prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie statutowej działalności ośrodka.

 

Ośrodek zarządza następującymi obiektami w Piszu:

 1. Stadionem Miejski przy ul. Mickiewicza 2,
 2. Pływalnią Miejską przy ul. Kwiatowej 2;
 3. Plażą Miejską przy Al. Turystów;
 4. Boiskiem „Orlik” przy ul. Mickiewicza;
 5. Portem nad Pisą;
 6. SKATEPARK przy ul. Gałczyńskiego;
 7. Boiskiem trawiastym w miejscowości Borki.

 

Dyrektor MGOSiR w Piszu: Szymon Milewski