Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
Godło Polski

Regulamin - Moje Boisko ORLIK

Regulamin porządkowy

korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

1.Boiska są czynne:

            1)w okresach wrzesień – listopad oraz marzec – czerwiec:
            a)zajęcia szkolne dla uczniów:
            poniedziałek – piątek (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 8.00 – 15.00
            b)boiska dostępne dla wszystkich chętnych i grup zorganizowanych:
            wszystkie dni tygodnia w godz. 16.00 – 21.00
            2) w okresie lipiec – sierpień:
            a)zajęcia grup zorganizowanych:
            poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 11.00
            b)boiska dostępne dla wszystkich chętnych i grup zorganizowanych:
            poniedziałek – sobota w godz. 11.00 – 21.00
            niedziele i święta w godz. 12.00 – 21.00
            3) w okresie grudzień – luty w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych
             zajęcia szkolne dla uczniów: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

1)zajęcia szkolne i zajęcia innych grup zorganizowanych odbywać się mogą pod warunkiem uprzedniej rezerwacji w biurze MGOSiR lub u animatora sportu.
2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu może zabronić korzystania z obiektu.
3. Zajęcia sportowe przeznaczone dla wszystkich chętnych koordynuje pełniący dyżur animator sportu.
4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora sportu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Administrator boiska nie udostępnia użytkownikom sprzętu sportowo-rekreacyjnego.
7. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 9 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a)używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b)wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c)niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d)wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e)palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków psychoaktywnych,
f)żucia gumy, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g)przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h)zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i)przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opieki rodzica/prawnego opiekuna,
j)wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,
10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu spowodowane niestosowaniem się lub nienależytym stosowaniem się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

ZałącznikRozmiar
PDF icon regulamin_korzystania_z_orlika_iii_2017.pdf229.56 KB
Odsłon: 252