Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
Godło Polski

Regulamin stadionu

REGULAMIN STADIONU

  1. Stadion jest obiektem zamkniętym.
  2. Korzystanie z urządzeń sportowych indywidualnie i przez grupy zorganizowane dozwolone jest tylko za zgodą kierownictwa obiektu i pod opieką szkoleniowca lub nauczyciela.
  3. W czasie zajęć szkoleniowych i sportowych, uczestników obowiązuje odpowiedni strój sportowy dla danej dyscypliny.
  4. Za wypadki i zajścia w czasie treningów i zawodów odpowiadają opiekunowie grup ćwiczących i organizatorzy imprezy.
  5. Organizatorzy imprezy zapewniają opiekę medyczną i służby porządkowe.
  6. Za zaginiony, względnie zrujnowany sprzęt sportowy będący własnością ośrodka odpowiedzialność ponosi wypożyczający, zwracając koszty lub pokrywając równowartość szkody.
  7. Za zaginione przedmioty osób korzystających z obiektów M-GOSiR, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
  8. Zabrania się:

a) wnoszenia na obiekty sportowe M-GOSiR-u
- napojów alkoholowych;
- wszelkiego rodzaju broni i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;
- butelek i pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących
i cuchnących;
- fajerwerków, kul świecowych i innych przedmiotów pirotechnicznych;

b) wchodzenia na obiekty sportowe przez płoty i ogrodzenia;
c) wchodzenia na teren obiektów sportowych osobom w stanie nietrzeźwym;
d) rzucania wszelkimi przedmiotami;
e) palenia tytoniu;
f) używania wulgarnego obraźliwego słownictwa;
g) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia kierownictwa M-GOSiR-u;
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
i) zaśmiecania obiektów M-GOSiR;
j) wprowadzania zwierząt.
    9. Troska o czystość i porządek oraz szanowanie zieleni i urządzeń obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie ośrodka.
   10. Osoby nie przestrzegające wymienionych wyżej przepisów zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
   11. Obiekt posiada 756 miejsc siedzących.

Odsłon: 35