Przejdź do treści

Stadion Miejski

Stadion Miejski w Piszu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
„Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza – Etap I”

DOFINANSOWANIE: 2 778 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6 553 715,44 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego zostanie wykonana w następującym rzeczowym:

  • modernizacja płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 100 m x 65 m;
  • przebudowa bieżni okrężnej o dł 400 m 6-torowej z bieżnią prostą 8-torową o dł. 110 m;
  • przebudowa skoczni: w dal i wzwyż, o tyczce, trójskoku;
  • przebudowa rzutni oszczepem, do pchnięcia kulą, dyskiem;
  • odwodnienie, nagłośnienie.

Do pobrania: