Przejdź do treści

Aktualności

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z późn. Zm.) zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Życzenia Świąteczne

Radości, pogody ducha i spokoju w gronie najbliższych z okazji Świąt Wielkanocnych życzą Dyrektor oraz pracownicy MGOSiR Pisz.